Skip to main content

Cost per hire (CPH) is een maatstaf die gebruikt wordt om de kosten te meten die gemaakt worden om een nieuwe werknemer aan te trekken en te selecteren. De CPH is de totale kosten van het aannameproces, gedeeld door het aantal nieuwe werknemers dat wordt aangenomen. De CPH kan berekend worden door alle kosten die gemaakt worden tijdens het aannameproces op te tellen, zoals wervingskosten, selectiekosten, opleidingskosten en eventuele verhuiskosten, en deze te delen door het aantal nieuwe werknemers dat wordt aangenomen. De cost per applicant (CPA) zijn de kosten per sollicitant.

Met de cost per hire kun je gericht werven

Het is belangrijk om de cost per hire (CPH) inzichtelijk te hebben omdat het een indicatie geeft van de kosten die gemaakt worden om een nieuwe werknemer aan te trekken en te selecteren. Door de CPH te bepalen, kunnen organisaties beter begrijpen hoe efficiënt het aannameproces is en of er mogelijkheden zijn om kosten te besparen.

wat is de cost per hire CPH

Bereken de cost per hire

Er zijn verschillende manieren om de CPH te bepalen. Een van de meest gebruikelijke methoden is door alle kosten die gemaakt worden tijdens het aannameproces op te tellen, zoals wervingskosten, selectiekosten, opleidingskosten en eventuele verhuiskosten, en deze te delen door het aantal nieuwe werknemers dat wordt aangenomen.

Bijvoorbeeld, als een organisatie € 10.000 aan wervingskosten heeft gemaakt en twee nieuwe werknemers heeft aangenomen, is de CPH € 5.000 per werknemer.

Het is ook mogelijk om de CPH te bepalen voor specifieke wervingskanalen, zoals sociale media of werving- en selectiebureaus, om te zien welke kanalen het meest effectief zijn in termen van kosten.

Efficiënter werven

Het is handig om de CPH inzichtelijk te hebben omdat het kan helpen om de terugverdientijd van het aannameproces te bepalen en om de rendabiliteit van verschillende wervingskanalen te vergelijken. Het kan ook helpen om de efficiency van het aannameproces te verbeteren door te identificeren waar kosten kunnen worden bespaard.

Deze tekst is geschreven met behulp van ChatGPT. ChatGPT is een chatbot met kunstmatige intelligentie, ontwikkeld door OpenAI.